Софтуер за управление на продажбите по смисъла на Наредба Н-18 ?

Публикация на Росен Бъчваров – говорител на НАП в Facebook:

Здравейте. От името на НАП бихме искали да тествате този въпросник, чиято цел е да помогне на крайните потребители да си отговорят на въпроса дали ползват софтуер за управление на продажбите по смисъла на Наредба Н-18 или друг някакъв софтуер. Според промените в наредбата, редом с изискванията всяко фискално устройство да бъде приведено в съответствие с новите изисквания, е регламентирано, че всеки фискален принтер/ФУ, намиращ се в търговския обект трябва задължително да бъде управляван от този софтуер. Възникнаха множество въпроси дали някоя безплатна счетоводна програма например е такъв софтуер.

В случай, че имате съмнения, дали софтуерът, който произвеждате/разпространявате или възнамерявате да използвате в търговските си обекти, трябва да отговаря на изискванията на Наредба Н-18/2006 г., можете да отговорите на следните въпроси:
1. Използва ли се софтуерът в търговски обект, в който се извършват продажби, за които е налице изискване за издаване на ФБ, т.е. плаща се в брой, с дебитна или кредитна карта и др. (чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. )
2. Управлява ли този софтуер продажбите? Т.е.
2.1. Въвежда ли се информация за заявените от клиента стоки/услуги?
2.2. Поддържат ли се номенклатури, например на стоки, услуги, цени, операции, видове плащания, оператори (потребители), други
2.3. Генерира ли софтуерът обща сума на продажбата?
2.4. Позволява ли софтуерът избор на начин на плащане?
2.5. Отразява ли се извършеното плащане?
2.6. Отразява ли се приключването на продажбата (предоставянето на стоката/услугата)?
2.7. Създава ли се/отпечатва ли се документ за извършването на продажбата?
3. Съхранява ли се информацията в база данни?
4. Позволява ли софтуерът извеждане на справки за извършените продажби, например продадени артикули, платени суми по оператори за период от време и др.
5. Подава ли /получава ли софтуерът информация към/от други софтуери или модули, които реализират изцяло или частично функционалностите по т. 2, 3 и 4?

Ако отговорът на 1-ви въпрос е „да“ и са налице поне 5 положителни отговора на останалите 10 въпроса с номера 2.1 – 2.7, 3, 4 и 5,
софтуерът попада в обхвата на определението за „софтуер за управление на продажбите“ съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и „управление на продажбите“ съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба Н-18/2006 г.
и трябва да отговаря на изискванията на Наредба Н-18/2006 г.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.